Povolte v UEFI vlastní řešení TPM od výrobce

Pokud vám program pro ověření kompatibility vašeho počítače se systémem Windows 11 WhyNotWin11 oznámí, že TPM chybí nebo je deaktivován, vůbec to ještě neznamená, že na počítač nelze systém Windows 11 nainstalovat.

Je to proto, že AMD i Intel tuto funkci již delší dobu do mnoha modelů svých procesorů integrují. Příslušné funkce – fTPM u AMD a PTT u Intelu – však nejsou na všech základních deskách ve výchozím nastavení aktivovány. Pro jistotu tedy otevřete nastavení UEFI a podívejte se, zda je funkce aktivní.


uefi

Chcete-li to provést, restartujte počítač a při zobrazení spouštěcího loga stiskněte klávesu, kterou se dostanete do nastavení UEFI. U většiny výrobců základních desek toho dosáhnete pomocí klávesy [F2] nebo [Del]. Pokud ne, prostudujte si příručku k základní desce, nebo použijte internetový vyhledávač. V nabídce UEFI vyhledejte tzv. podrobnější nastavení („advanced settings“) nebo nastavení procesoru („CPU settings“), zapněte podporu TPM, uložte změnu a počítač restartujte.

Například v případě základní desky Asus s AMI-UEFI klikněte na „Advanced | CPU Configuration | PCH-FW Configuration“ v „Advanced Mode“ a dostanete se k nastavení „Intel Platform Trust Technology“, které nastavte na „Enabled“. Uložte změny, spusťte počítač a znovu spusťte WhyNotWin11. Nyní by měl být problém s čipem TPM vyřešen.