COPS - Calibre OPDS (and HTML) PHP Server je aplikace v PHP, která dokáže zastoupit knižní server v Calibre. Pro spuštění webového serveru v Calibre je potřeba fyzický nebo virtuální počítač, ale COPS si vystačí s podporou PHP. Všechny potřebné údaje si bere ze souboru metadata.db vytvořeného Calibre, bez potřeby externí databáze.
V dnešní době, kdy jsou zdarma nabízeny

webhostingy s podporou PHP, FTP přístupem a subdoménami (pokud se nechcete obtěžovat zřízením domény zdarma – např. domény .tk), a klidně deseti GB prostoru pro vaše data je to výborná varianta pro uložení knihovničky na web. Samozřejmě varuji před zveřejňováním nelegálně získaných knižních novinek (i pro kamarády a členy rodiny).

Instalace:

· Soubor je k dispozici na adrese http://blog.slucas.fr/en/oss/calibre-opds-php-server . Prvním krokem je rozbalení souboru do vhodného adresáře na webu.

· Dále je třeba upravit konfigurační soubor. Nyní je ve složce „COPS“ soubor „config_local.php.example“, který je nutno přejmenovat na „config_local.php“. A upravit. Zajímá nás tenhle řádek :

$config['calibre_directory'] = './';

Do apostrofů musíme zapsat absolutní cestu k Calibre knihovně. To je místo, kam si uložíme celou Calibre knihovnu (komplet celou složku se všemi soubory, bez výjimek). Fyzické umístění vašeho webu u poskytovatele je uvedeno buď v administraci webu, nebo v nápovědě. Takže například:

$config['calibre_directory'] = '/DISK18/WWW/vasedomena.com/www/ukazka_cops/Books/';

Přičemž „/DISK18/WWW/vasedomena.com“ je umístění webu, „/www /ukazka_cops/Books/“ je umístění knihovničky na FTP.

Zabezpečení:

Nejdříve upravit soubor .htaccess např. takto:

XSendFile on

###########################################

# If the notation above don't work, you can try that one

# Disclaimer : I'm no apache expert it can be bad security wise :(

###########################################

#XSendFile On

#XSendFileAllowAbove on

###########################################

# On WAMP one user had to add this line in his httpd.conf

# None of the abose was working

###########################################

#XSendFilePath

RewriteEngine on

RewriteRule ^download/(\d*)/(\d*)/.*\.kepub\.epub$ fetch.php?data=$1&db=$2&type=epub [L]

RewriteRule ^download/(\d*)/(\d*)/.*\.(.*)$ fetch.php?data=$1&db=$2&type=$3 [L]

RewriteRule ^download/(\d*)/.*\.kepub\.epub$ fetch.php?data=$1&type=epub [L]

RewriteRule ^download/(\d*)/.*\.(.*)$ fetch.php?data=$1&type=$2 [L]

###########################################

# Uncomment if you wish to protect access with a password

###########################################

AuthUserFile /DISK18/WWW/vasedomena.com/www/ukazka_cops/COPS/.htpasswd

#AuthGroupFile /dev/null

AuthName "Acces securise"

AuthType Basic

Require valid-user

· A změnit řádek „AuthUserFile /DISK18/WWW/vasedomena.com/www/ukazka_cops/COPS/.htpasswd“ – je to opět cesta k souboru, nyní je to ale cesta do adresáře kde je COPS rozbalen (k souboru „.htpasswd“).

Změna hesla:

· Na adrese http://generator-hesel.station.cz/ zadáme požadované jméno a heslo, a vygenerovaným textem nahradíme text v souboru „.htpasswd“.
Ještě jednou upozorňuji, že je to jen „velice lehké“ zabezpečení, hlavně vygenerování souboru „.htpasswd“ cizím webem je vcelku čuňačina. Takže při vyšších nárocích na zabezpečení je nutné použít Google, a upravit soubory pro přístup dle svého (a hlavně použít nějaký offline generátor hesel).

Nahrání knížek na web:

· Přes FTP: v Calibre vytvořit prázdnou knihovnu, žádané knížky do ní nakopírovat a programem pro FTP zkopírovat na web.

· Přes Netdrive: program pro připojení FTP jako dalšího disku je zdarma na adrese http://www.netdrive.net/download.html . Pokud máme od poskytovatele internetu rychlý upload, vytvoříme si Calibre knihovnu v požadovaném umístění na FTP disku, a knížky si tam nahráváme jak je nám libo.

· Přes Netdrive a Synctoy: Synctoy je program od Microsoftu, ke stažení na adrese http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15155 . Na lokálním disku si vytvoříme prázdnou knihovnu, do ní nakopírujeme žádané knížky. Spustíme Netdrive a připojíme FTP jako disk (například) Y.
Potom spustíme Synctoy, vytvoříme novou synchronizaci (zdroj je naše knihovna na lokálním disku, cíl knihovna na FTP (zde na disku „Y“). A typ synchronizace nastavíme na „echo“ – změny v lokální knihovně se promítnou na web. V nastavení zatrhneme „do not save overwriten file to recycle bin“ – pro zrychlení. A spustíme. Toto je vhodné pro uživatele s malou rychlostí uploadu. Synctoy může běžet třeba hodinu na pozadí a nikterak neobtěžuje. A synchronizace funguje velice spolehlivě.