Nevím, někomu to pomůže,někdo to asi zná? Zkoušeli jste zkratku Win+x ? A co ostatní? +:)

Tato zkratka vám vyhodí na ntb celé ovládací centrum na wifi,zvuk,monitor... Velice rychle pak uděláte vypnutí,ztlumení,podíváte se jak je na tom dobíjení,, +:)

Všeobecné zkratky asi znáte,platí pro všechny Win,ale přeci jen :

Obecné zkratky Windows

Popis

Ctrl + C

Kopírovat

Ctrl + V

Vložit

Ctrl + X

Vyjmout

Ctrl + A

Vybrat vše

Ctrl + Z

Zpět

Ctrl + Esc

Nabídka start

Del

Smazání do koše

Shift + Del

Trvalé smazání

Print screen

Sejmutí obrazovky do schránky

Alt + Print screen

Sejmutí aktuálního okna.

Alt + F4

Ukončení aplikace

Alt + Tab

Přepínání prgramů

Alt + Shift + Tab

Přepínání programů zpětně

F1

Všude přítomná nápověda

F2

Na označeném objektu (ikona, soubor) přejmenovat.

F3

Hledání

F5

Obnovit otevřené okno

Win + E

Průzkumník

Win + R

Spustit...

Win + L

Uzamknout počítač

Win + D

Minimalizovat - Obnovit aplikace

Win + Pause

Vlastnosti systému

Nově pro Win 7

Win + šipka nahoru

nové ve Windows 7: Maximalizovat aktuální okno

Win + šipka dolů

nové ve Windows 7: Minimalizovat aktuální okno, nebo obnovit okno z maximalizovaného stavu

Win + šipka vlevo/vpravo

nové ve Windows 7: Přilepit okno k levé/pravé straně monitoru

Win + Shift + šipka vlevo/vpravo

nové ve Windows 7: Přesunout na monitor vlevo/vpravo (jen pokud máte připojeno více monitorů)

Win + A

nové ve Windows 7: Zahrát výchozí zvuk ??? (pokud má jinou funkci, prosím o info)

Win + B

Přenést fokus (zaměření ovládané klávesnicí) do oblasti ikon vedle hodin

Win + D

Přenést plochu do popředí

Win + E

Otevřít Průzkumníka, výchozí je pohled na uživatelské knihovny (Libraries)

Win + F

Otevřít okno Vyhledávání

Win + G

nové ve Windows 7: Přenést fokus na miniaplikaci (gadget) na Ploše

Win + L

Uzamknout počítač (a umožnit přepnutí uživatele)

Win + M

Minimalizovat všechna okna

Win + P

nové ve Windows 7: Nastavit zobrazení druhého monitoru (vypnout/duální režim/rozšířená plocha/jen externí monitor)

Win + R

Otevřít okno Spustit program

Win + T

upravena funkce ve Windows 7: Přejít na hlavní panel a je-li patřičná ikona spuštěna, zobrazit náhled programu (či případně náhled více oken programu)

Win + U

Zobrazit panel Ease of Access Centrem (možnosti usnadnění)

Win + X

Otevřít Windows Mobile Center (ovládání nastavení notebooku)

Win + 1...0

Spustit 1. až 10. ikonu na hlavním panelu
doplněna funkce ve Windows 7: Pokud program příslušné ikony běží, opakované tisknutí čísla (za stálého držení Win) přepíná mezi okny programu

Win + Mezerník

upravena funkce ve Windows 7: Při držené klávese Win zprůhlední všechna okna, aby byla vidět plocha a miniaplikace na ploše

Win + Pause

Zobrazit vlastnosti systému

Alt + Tab

Za stálého držení klávesy Alt přepínat na další okna aplikací (po uvolnění bude pořadí upraveno)

Alt + Shift + Tab

Za stálého držení klávesy Alt přepínat na předchozí okna aplikací (po uvolnění bude pořadí upraveno)

Ctrl + Alt + Tab

Stejné, jako Alt + Tab, ale klávesy lze následně uvolnit a zvolit aplikaci šipkami nebo myší

Win + Tab

Za stálého držení klávesy Win přepínat prostorově na další okna aplikací (po uvolnění zůstane pořadí zachováno)

Win + Shift + Tab

Za stálého držení klávesy Win přepínat prostorově na předchozí okna aplikací (po uvolnění zůstane pořadí zachováno)

Ctrl + Win + Tab

Stejné, jako Win + Tab, ale klávesy lze následně uvolnit a zvolit aplikaci šipkami nebo myší

Průzkumník Windows 7

F2

Přejmenovat vybraný soubor/složku

F2, TAB

Při přejmenování souboru TAB způsobí uložení změn a přechod na další soubor.

F3

Vyhledávat (stejné, jako Ctrl + F nebo Win + F)

F4

Rozbalit historii složek

F5

Znovunačíst

F6

Přejít do jiné části okna (soubory/panel...)

Backspace

Zpět (na předchozí zobrazenou složku)

Ctrl + N

Otevřít nové okno Průzkumníka

Ctrl + Shift + N

nové ve Windows 7: Vytvořit novou složku

Alt + šipka vlevo

Zpět (na předchozí zobrazenou složku)

Alt + šipka vpravo

Vpřed

Alt + šipka nahoru

O úroveň výš (nemusí být to stejné, jako Zpět)

Internet Explorer 8

F3

Otevřít dialog vyhledávání na stránce (totéž, jako Ctrl + F)

F4

Rozbalení pole adresy s historií navštívených webů

Ctrl + F4

Zavření záložky, je-li zobrazena jediná, pak uzavření Internet Exploreru

Alt + F4

Zavření Internet Exploreru

F5

Znovunačtení

Ctrl + F5

Znovunačtení s vyprázdněním vyrovávací paměti

F6

Přechod do adresního řádku

F10

Zobrazení klasického menu

Shift + F10

Zobrazení místní (kontextové) nabídky

F11

Přepnutí do celoobrazovkového režimu

Ctrl + ikona
maximalizovat

Klepnutí na ikonu maximalizovat současně s klávesou Ctrl provede přepnutí do celoobrazovkového režimu (jako F11)

Ctrl + A

Označení celé stránky

Ctrl + B

Zobrazit dialog pro uspořádání oblíbených položek

Ctrl + D

Přidat prohlíženou stránku do oblíbených položek

Ctrl + E

Vyhledávání na internetu

Ctrf + F

Vyhledávání na stránce (totéž, jako F3)

Ctrl + H

Zobrazit/skrýt panel historie stránek

Ctrl + I

Zobrazit/skrýt panel oblíbených položek

Ctrl + J

Zobrazit/skrýt panel zdrojů RSS

Ctrl + L

Zobrazí dialog pro zadání adresy (stejné jako Ctrl + O)

Ctrl + N

Zobrazení aktuální stránky v novém okně

Ctrl + O

Zobrazí dialog pro zadání adresy

Ctrl + P

Tisk

Ctrl + Q

Zobrazit přehled záložek (miniatury otevřených stránek)

Ctrl + Shift + Q

Seznam otevřených záložek

Ctrl + R

Znovunačtení

Ctrl + T

Otevření nové záložky

Ctrl + W

Zavření záložky, je-li zobrazena jediná, pak uzavření Internet Exploreru (stejné jako Ctrl + F4)

Ctrl + Num+

Zvětšení měřítka

Ctrl + Num-

Zmenšení měřítka

Ctrl + 0

Nastavení měřítka na 100 % (nelze použít nulu na numerické klávesnici)

Ctrl + 1...9

Přechod na záložku 1 až 9 (nelze použít čísla na numerické klávesnici)

Ctrl + Num5

Označení celé stránky (jako Ctrl + A)

Alt

Zobrazení nabídky (jako F10)

Backspace

Zpět

Alt + šipka vlevo

Zpět

Alt + šipka vpravo

Vpřed

Ctrl + Tab

Další záložka

Ctrl + Shit + Tab

Předchozí záložka

Mezerník

Posunou o obrazovku dolů (jako PageDown)

Shift + Mezerník

Posunou o obrazovku nahoru (jako PageUp)

Důležité klávesové zkratky pro Internet Eplorer

Ctrl+E

Vyhledávání

Ctrl+H

Zobrazení historie

Ctrl+I

Zobrazení oblíbených položek

Ctrl+B

Uspořádání oblíbených položek

Ctrl+F

Najít na této stránce

Ctrl+P

Tisk aktuální stránky

Ctrl+O

Otevření souboru

Ctrl+R nebo F5

Obnovení

Backspace

Zpět na předhozí stránku

F11

Fullscreen (přepínač)

Důležité klávesové zkratky pro prohlížeče Mozilla (např. Czilla)

F9

Otevření sidebaru

Ctrl+T

Otevření dalšího panelu

Ctrl+H

Zobrazení historie

Ctrl+B

Správce zápoložek (Oblíbené položky)

Ctrl+F

Najít na této stránce

Ctrl+P

Tisk aktuální stránky

Ctrl+O

Otevření souboru

Ctrl+R

Obnovení

Ctrl+Shift+R

Přímé obnovení (obejde cache)

Alt+Backspace nebo Alt+<-(levá šipka)

Zpět na předhozí stránku

Alt+->(pravá šipka)

Vpřed na stránku

F11

Fullscreen (přepínač)

Zkratek je více, ale opravdu mnohem více (hledejte v nápovědě), ale pro teď by to mohlo stačit. Zkuste si některé zapamatovat a používat, uvidíte jak to zrychlí Vaši práci v prohlížeči.


Klávesové zkratky pro Internet Eplorer 6 dle nápovědy IE

Zobrazení a prozkoumávání webových stránek

Akce

Klávesová zkratka

Zobrazení nápovědy aplikace Internet Explorer nebo zobrazení kontextové nápovědy pro určitou položku, pokud se nacházíte v dialogovém okně

F1

Přepnutí mezi normálním a celoobrazovkovým zobrazením okna prohlížeče

F11

Přesun k dalším položkám webové stránky, panelu Adresa a panelu Odkazy

TAB

Přesun k předchozím položkám webové stránky, panelu Adresa a panelu Odkazy

SHIFT+TAB

Přechod na domovskou stránku

ALT+HOME

Přechod na další stránku

ALT + ŠIPKA VPRAVO

Přechod na předchozí stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo
BACKSPACE

Zobrazení místní nabídky pro odkaz

SHIFT+F10

Přesun vpřed mezi rámci

CTRL+TAB nebo
F6

Přesun zpět mezi rámci

SHIFT+CTRL+TAB

Posun směrem k začátku dokumentu

ŠIPKA NAHORU

Posun směrem ke konci dokumentu

ŠIPKA DOLŮ

Posun směrem k začátku dokumentu po větších úsecích

PAGE UP

Posun směrem ke konci dokumentu po větších úsecích

PAGE DOWN

Přesun na začátek dokumentu

HOME

Přesun na konec dokumentu

END

Hledání na aktuální stránce

CTRL+F

Obnovení aktuální stránky

F5 nebo
CTRL+R

Obnovení aktuální webové stránky (i v případě shody časového razítka webové verze a verze uložené místně)

CTRL+F5

Zastavení stahování stránky

ESC

Přechod na nové umístění

CTRL+O nebo
CTRL+L

Otevření nového okna

CTRL+N

Zavření aktuálního okna

CTRL+W

Uložení aktuální stránky

CTRL+S

Tisk aktuální stránky nebo aktivního rámce

CTRL+P

Aktivace vybraného odkazu

ENTER

Otevření panelu Hledat

CTRL+E

Otevření panelu Oblíbené

CTRL+I

Otevření panelu Historie

CTRL+H

Otevření více složek na panelu Historie nebo na panelu Oblíbené

CTRL+klepnutí

Systémové klávesové zkratky:

 • F1 - nápověda systému Windows
 • F2 - editování názvu objektu (soubory a složky)
 • F3 - vyhledávání souborů, složek a počítačů
 • F4 - skočí do pole adresa v IE či průzkumníkovi
 • F5 - obnoví aktuální okno programu, v IE aktualizuje stránku (reload)
 • F6 - v průzkumníku dochází k přepínání mezi jednotlivými částmi okna (menu, adresa, objekty)
 • Num Lock - stisknutím této klávesy na dobu delší, než pět sekund, dojde k ozvučení těchto kláves: Caps Lock, Num Lock a Scrool Lock
 • Delete - odstranění dokumentu či textu
 • CTRL+Esc - otevření Start menu
 • CTRL+A - vybere všechny položky v okně (ve Wordu např. označí veškerý text), vhodné pro kopírování do schránky
 • CTRL+levý klik myši - přidržením klávesy CTRL a klikáním na objektů dojde k postupnému hromadnému označování objektů
 • CTRL+O - otevření právě vybrané položky (dokumenty, aplikace atd.)
 • CTRL+šipka nahoru nebo dolů - přesun na další řádek s textem
 • CTRL+šipka vlevo nebo vpravo - přesun na další slovo
 • CTRL+Shift - přepíná mezi nainstalovanými klávesnicemi (např. CZE - ENG)
  Backspace (šipka vlevo, nad entrem) - zobrazí složky o úroveň výš (v Tomto počítači nebo Průzkumníku)
 • CTRL+ALT+Delete - ukončuje úlohu, vyvolává správce systému
 • CTRL+D - odstraní označený soubor, nebo složku
 • ALT+Print Screen - zkopíruje aktuální okno do schránky Windows
 • ALT+Enter - je-li označen jakýkoliv objekt (soubor, adresář), zobrazí se jeho vlastnosti
 • ALT+TAB - přepnutí do naposledy používaného okna. Přidržením těchto kláves se zobrazí všechna otevřená okna
 • ALT+ESC - přepínání mezi okny v pořadí, ve kterém byly spuštěny
 • ALT+F4 - zavření okna či programu
 • ALT+podtržené písmeno - podržením klávesy ALT a odpovídajícího písmena dojde k akci v nabídce, pod kterou spadá
 • TAB - přesun k další položce v okně programu či v IE
 • SHIFT+TAB - přesun k předchozí položce či v IE
 • SHIFT+Delete - smaže složku či soubor bez přesunutí do koše
 • ESC - stornování právě prováděné akce

Programové klávesové zkratky:

 • CTRL+C - zkopírování objektu či textu do schránky
 • CTRL+X - vyjmutí objektu či textu do schránky
 • CTRL+V nebo CTRL+Insert - vložení objektu či textu ze schránky
 • CTRL+Z - krok zpět. Zrušení poslední akce (opakováním kl. zkratky dochází k dalšímu zrušení akce)
 • CTRL+S - uloží aktivní dokument
 • CTRL+B - změna standardního písma na Bold (tučné)
 • CTRL+U - změna standardního písma na Underline (podtržené)
 • CTRL+I - změna standardního písma na Italic (kurzíva)
 • ALT+V - rozbalí položku Nápověda
 • ALT+N - rozbalí položku Nástroje
 • ALT+O - rozbalí položku Oblíbené
 • ALT+Z - rozbalí položku Zobrazit
 • ALT+A - rozbalí položku Úpravy

Klávesové zkratky v Internet Exploreru:

 • Bakspace - o stránku zpět
 • ALT+šipka vpřed - o stránku vpřed
 • Enter - přesun na stránku, na niž odkazuje aktuální odkaz
 • Šipka dolů - posune text dolů
 • Šipka nahoru - posune text nahoru
 • CTRL+F5 - aktualizace stránky, nikoliv však z cache, jak je tomu u F5
 • CTRL+H - otevře historii
 • CTRL+B - uspořádá oblíbené položky
 • CTRL+I - vyvolá menu oblíbené
 • CTRL+W - zavře okno, uzavírá i průzkumníka
 • Home - skočí na první soubor nebo složku v aktuální složce
 • END - skočí na poslední soubor nebo složku v aktuální složce
 • Page Down - posune text o jednu stranu níže
 • Page Up - posune text o jednu stranu výše
 • F11 - celoobrazovkový mód
 • CTRL+Enter - automaticky do adresy doplní řetězce www a cz (v případě, že máte českou verzi)

Obecné klávesové zkratky:

 • F10 - aktivuje panel nabídek v programech či oknech
 • SHIFT+F10 - zobrazí místní nabídku v daném programu
 • SHIFT - přidržíte-li tuto klávesu při vkládání CD obsahujícího autorun (samospustitelné CD), nedojde k jeho spuštění
 • ALT+Space (mezerník) - vyvolá systémovou nabídku aktivního okna. V něm můžete provádět tyto funkce: obnovit, minimalizovat, zavřít atd.
 • ALT+mínus - stejná funkce jako s mezerníkem. Funguje jen v některých programech
 • ALT+šipka - otevře nabídku lišty
 • CTRL+F4 - zavře podrodičovská okna (např. ve Wordu dojde k uzavření otevřeného dokumentu, ale program zůstane i nadále aktivní)
 • ALT+F6 - přepínání mezi podrodičovskými okny (např. ve Wordu se tímto způsobem lze přepínat mezi otevřenými dokumenty)

Klávesové zkratky s klávesou Windows:

 • Windows - vyvolání nabídky Start
 • Windows+R - vyvolání okna Spustit
 • Windows+L - změna uživatele (jen v OS Win XP)
 • Windows+M - minimalizace všech otevřených oken do lišty
 • Shift+Windows+M - maximalizace všech oken
 • Windows+F1 - nápověda systému Windows
 • Windows+E - otevře průzkumníka Windows
 • Windows+F - otevře dialogové okno hledání (soubory, PC atd.)
 • Windows+D - minimalizace a maximalizace (při opakování) všech oken
 • CTRL+Windows+F - otevře okno pro hledání počítače
 • CTRL+Windows+TAB - přepínání součástí v nástrojové liště
 • Windows+TAB - pro přepínání oken, běžících v hlavní liště
 • Windows+Break - otevře okno s informacemi o systému (Systém - Vlastnosti)

Speciální symboly a znaky

V českém rozložení klávesnice se některé znaky do textu vkládají hůře, atypické symboly můžete vložit například pomocí mapy znaků,nebo levé klávesy Alt + ASCII kód znaku. Následující tabulka zobrazuje běžně používané znaky.

Znak

levý ALT + ASCII

alternativa

[

Alt+91

Alt gr + f

]

Alt+93

Alt gr + g

{

Alt+123

Alt gr + b

}

Alt+125

Alt gr + n

\

Alt+92

Alt gr + q

/

Alt+47

/ num. klávesnice

$

Alt+36

Alt gr + ů

?

Alt+0128

Alt gr + e

@

Alt+64

Alt gr + v

|

Alt+124

Alt gr + w

&

Alt+38

Alt gr + c

#

Alt+35

Alt gr + x

%

Alt+37

©

Alt+0169

®

Alt+0174