Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322756 (http://support.microsoft.com/kb/322756/ ) Zálohování, úpravy a obnovení registru v systémech Windows XP a Windows Server 2003

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/en-us/uparrow.gifZpět nahoru

Zakázání aplikace WGA Notifications

 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu s oprávněním správce.
 2. Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována pilotní verze aplikace WGA Notificatons. Formát verze pilotní verze je následující: 1.5.0532.x. V tomto případě je možné odinstalovat pouze verze 527–532. Můžete například odinstalovat verze v rozsahu od 1.5.0527.0 do 1.5.0532.2. Verzi aplikace W GA Notifications zjistíte následujícím postupem.
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.
  2. Poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy, vyhledejte a potom klepněte na položku Windows XP – Software. Klepněte na položku Windows Genuine Advantage Notifications a potom klepněte na položku Klepnutím zde zobrazíte informace o podpoře.
  3. V dialogovém okně Informace o odborné pomoci zkontrolujte číslo verze a potom klepněte na tlačítko Zavřít.
 3. Následující soubory přejmenujte tak, že změníte jejich příponu na .old:
  • Přejmenujte soubor %Windir%\system32\WgaLogon.dll na soubor %Windir%\system32\WgaLogon.old
  • Přejmenujte soubor %Windir%\system32\WgaTray.exe na soubor %Windir%\system32\WgaTray.old
 1. Restartujte počítač.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/en-us/uparrow.gifZpět nahoru

Ruční odinstalace aplikace WGA Notifications

 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu s oprávněním správce.
 2. Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována pilotní verze aplikace WGA Notificatons. Formát verze pilotní verze je následující: 1.5.0532.x. V tomto případě je možné odinstalovat pouze verze 527–532. Můžete například odinstalovat verze v rozsahu od 1.5.0527.0 do 1.5.0532.2. Verzi aplikace WGA Notifications zjistíte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.
  2. Poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy, vyhledejte a potom klepněte na položku Windows XP – Software. Klepněte na položku Windows Genuine Advantage Notifications a potom klepněte na položku Klepnutím zde zobrazíte informace o podpoře.

   Poznámka: Pokud se neobjeví položka Windows Genuine Advantage Notifications, je nainstalovaná obecně vydaná verze. Tuto vydanou verzi aplikace WGA Notifications nelze odinstalovat.
  3. V dialogovém okně Informace o odborné pomoci zkontrolujte číslo verze a potom klepněte na tlačítko Zavřít.
 3. Následující soubory přejmenujte tak, že změníte jejich příponu na .old:
  • Přejmenujte soubor %Windir%\system32\WgaLogon.dll na soubor %Windir%\system32\WgaLogon.old
  • Přejmenujte soubor %Windir%\system32\WgaTray.exe na soubor %Windir%\system32\WgaTray.old
 1. Restartujte počítač.
 2. Pomocí příkazu Regsvr32 zrušte registraci dynamické knihovny LegitCheckControl.dll. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
  2. Do příkazového řádku zadejte příkaz

Regsvr32 %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll /u

a potom stiskněte klávesu ENTER.

 1. Restartujte počítač.
 2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Pomocí příkazu Del na příkazovém řádku odstraňte následující soubory. Po zadání každého příkazu stiskněte klávesu ENTER.
  • Del %Windir%\system32\wgalogon.old
  • Del %Windir%\system32\WgaTray.old
  • Del %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll
 1. Do příkazového řádku zadejte příkaz regedit.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj pravým tlačítkem myši. Po nalezení každého podklíče klepněte na příkaz Odstranit.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\ CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Uninstall\WgaNotify